Registracija

Prijava

 • Kompostirajmo zajedno

  Kompostirajmo zajedno

  Eko – Flor Plus d.o.o. u suradnji s Gradom Sv. Nedjelja pokrenuo je 13.10.2014. pilot projekt kompostiranja mini komposterima podijeljenih u dvadesetak odabranih kućanstava u naselju Rakitje, l. Novački odvojak, Gmajna i Loza.

  Detaljnije
 • Koncesije za općine Dubrava i Rakovec

  Koncesije za općine Dubrava i Rakovec

  Tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. u Općinama Dubrava i Rakovec započela je s uslugom prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 1. studenog 2014. godine.

  Detaljnije
 • Upute o kompostiranju

  Upute o kompostiranju

  Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada. Radi se o postupku biološke razgradnje organskih materijala, čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat toga nastaje kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari.

  Detaljnije

Footer