Vijesti


Obavještavaju se korisnici sa područja Općina Nijemci, Lovas, Tovarnik, Punitovci, Magadenovac i Podravska Moslavina, da će se odvoz otpada predviđen za 26.05.2016. godine (Blagdan Tijelova) izvršiti 28.05.2016. godine.

Mole se cijenjeni korisnici za razumijevanje prema naprijed navedenom.