Ministarstvo objavilo popis kojim se određuje krupni otpad

glomazni nasl

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 20.07.2015. objavilo u Narodnim novinama 79/2015 Naputak o glomaznom otpadu kojim se propisuje popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom. Naputak je stupio na snagu 28.07.2015. te će EKO-FLOR PLUS d.o.o. od tog datuma pa na dalje preuzimati isključivo otpad koji je propisan naputkom. U nastavku pročitajte točan popis predmeta koji se smatraju glomaznim otpadom.

Opširnije...