Obavijest za korisnike sa područja Općine Pokupsko

 

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se od 30.09.2016. godine sukladno Ugovoru o koncesiji primjenjivati nove cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Pokupsko.

O istome ćete biti detaljnije obaviješteni pisanim putem.