Obavijest za korisnike sa područja grada Sveta Nedelja

Poštovani korisnici,

 

obavještavamo Vas da će se od 01.06.2016. godine sukladno Ugovoru o koncesiji primjenjivati nove cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja grada Sveta Nedelja.

O istome ćete biti detaljnije obaviješteni pisanim putem.