Istek ugovora o koncesiji – Općina Dekanovec

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da ćemo zadnju redovnu uslugu odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Dekanovec izvršiti 28. listopada 2016. godine, nakon čega istu više nećemo izvršavati s obzirom na istek Ugovora o koncesiji.

Isto tako, obavještavamo Vas da ćemo prilikom navedenog odvoza komunalnog otpada (28. listopada) izvršiti povrat svih spremnika za komunalni otpad koji su korisnicima dostavljeni na korištenje ranijih godina.

Ujedno koristimo priliku da Vam se zahvalimo na dosadašnjoj uspješnoj suradnji.

S poštovanjem,
EKO – FLOR PLUS d.o.o.