Pitanja i odgovori

P: Upravo sam se doselio na područje gdje EKO-FLOR PLUS d.o.o. vrši odvoz otpada. Kako mogu postati korisnikom? Kako mogu naručiti spremnik za odlaganje otpada?
O: Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac za prijavu O1 te ga poslati potpisanog skeniranog e-mailom, poštom original ili telefaksom u EKO-FLOR PLUS d.o.o. Uz obrazac je potrebno poslati dokumentaciju kojom potvrđujete svoj identitet i OIB (npr. kopija osobne iskaznice ili putovnice) i vlasništvo ili korištenje nekretnine (npr. kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu, vlasnički list). Po zaprimljenom ispunjenom obrascu Služba za korisnike će organizirati dostavu odabranog spremnika unutar 15 radnih dana.

P: Želim prebaciti uslugu sa prijašnjeg vlasnika na sebe. Kako to mogu učiniti?
O: Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac za promjenu korisnika O2 te ga poslati potpisanog skeniranog e-mailom, poštom original ili telefaksom u EKO-FLOR PLUS d.o.o. Uz obrazac je potrebno poslati dokumentaciju kojom potvrđujete svoj identitet i OIB (npr. kopija osobne iskaznice ili putovnice) i vlasništvo/korištenje nekretnine (npr. kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu, vlasnički list).

P: Zašto u mojoj općini ne postoji mogućnost selektiranja otpada (papir i plastika) nego se odvozi samo komunalni otpad?
O: Svaka jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) ima zasebno propisane uvjete obavljanja usluge prijevoza miješanog komunalnog otpada i odvojeno skupljenog otpada. Uvjete postavlja JLS, a ne EKO-FLOR PLUS d.o.o. te se trebate obratiti odgovarajućim tijelima u svojoj općini za dodatno pojašnjenje.

P: Nisam dobio vreće za odvajanje otpada. Zašto mi to ne dostave vozači koji odvoze miješani komunalni otpad?
O: Vreće za odvajanje otpada dijele se nekoliko puta godišnje, ovisno o dinamici odvoza. Vreće dijeli radna jedinica za postavu/odvoz spremnika i to samo po domaćinstvima koja imaju iznesenu kantu za otpad. Ako niste dobili vreće tijekom redovne podjele obratite se našoj Službi za korisnike na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., ili putem kontakt obrasca ili nazovite 049/587-810.