O nama

EKO-FLOR PLUS d.o.o. najveća je privatna tvrtka u Republici Hrvatskoj koja se bavi skupljanjem komunalnog i neopasnog otpada. Od osnutka tvrtke 2001. godine do danas, postala je respektabilan i pouzdan partner u gospodarenju otpadom s gotovo 300 djelatnika, a posjeduje i stotinjak vozila različitih namjena. Daljnjim ulaganjem u sve segmente poslovanja EKO-FLOR PLUS d.o.o. će u skoroj budućnosti zasigurno zauzeti vodeće mjesto u regiji u gospodarenju svih vrsta neopasnog otpada. EKO-FLOR PLUS d.o.o. je 2013. godine postao dijelom C.I.O.S. grupe.

Kvalitetu poslovanja tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. dokazala je dobivanjem certifikata sukladno normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Sve usluge su usklađene sa strategijama i planovima gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Europske Unije. Visoka kvaliteta usluge omogućila je dobivanje koncesija za skupljanje komunalnog otpada na javnim natječajima u gotovo 60 općina i gradova diljem zemlje.
Više od 3.500 pravnih osoba i institucija te oko 60.000 korisnika odvoza komunalnog otpada u Eko Flor grupi (EKO-FLOR PLUS d.o.o. i MULL-TRANS d.o.o.) korisnici su nekih od slijedećih usluga:

  • skupljanje, odvoz i zbrinjavanje/obrada komunalnog otpada
  • skupljanje sekundarnih sirovina (papira, metala, stakla, plastike...)
  • skupljanje i sortiranje glomaznog otpada
  • gospodarenje industrijskim otpadom
  • čišćenje separatora i mastolova
  • pražnjenje septičkih jama i odštopavanje kanalizacijskih sustava
  • zbrinjavanje robe s istekom roka trajanja i otpisane robe
  • otkup metala i metalnih sekundarnih sirovina