Obrazac za prijavu novog korisnika


Ime i prezime:*
OIB:*
Kontakt telefon:*
E-mail:
Adresa objekta:*
Adresa dostave računa:*
Dokaz o vlasništvu / korištenju nekretnine (ZK izvadak / ugovor o kupoprodaji / ugovor o najmu ili drugi dokument kojim se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja):*