Kontakt

KONTAKTIRAJTE NAS:

Eko-flor plus d.o.o.
Sjedište:
Pavleka Miškine 63
42000 Varaždin
Poslovna jedinica Oroslavje:
Mokrice 180/C
49 243 Oroslavje

MB: 01601024
OiB: 50730247993

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
Žiro račun: 2402006-1100476781
S.W.I.F.T.: ESBCHR22
IBAN: HR53 2402 0061 1004 7678 1

Predsjednik uprave: Ivan Pripuz
Članovi uprave: Marijo Bucina, Jasmina Tomić, Mladen Klasnić
Prokurist: Tajana Tomašević

Upisano u registar trgovačkog suda u Varaždinu
MBS: 080414814
Temeljni kapital društva: 2.040.000,00 Kn uplaćen u cijelosti

e-mail:info@eko-flor.hrCENTRALA
Tel. +385 49 587 810
Tel. +385 49 587 811
Fax. +385 49 249 240

 

URED UPRAVE
Tel. +385 49 587 811
Fax. +385 49 249 240

 

REKLAMACIJE NA USLUGE
Tel. +385 49 587 831
Tel. +385 49 587 837
Tel. +385 49 587 840

 

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE- REKLAMACIJE NA RAČUNE
Tel. +385 49 587 814, - Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 835, - Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 813, - Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 839, - Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 812, - Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 832, - Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 824 - Kompenzacije

 

PRODAJA I MARKETING
Tel. +385 49 587 838
Fax. +385 49 587 844
e-mail: prodaja@eko-flor.hr

 

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Tel. +385 49 587 814, 832, 813 - Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 824 - Kompenzacije

 

TEHNIČKI SEKTOR
Tel. +385 49 249 237 – Prijava problema sa uslugom
Fax. +385 49 249 238

 

NABAVA I SKLADIŠTE
Tel. +385 49 587 841 (skladište)
+385 49 587 833 (nabava)
Fax. +385 49 587 743

 

KOMPOSTANA (Kloštar Ivanić, Duga ulica 60)
Tel. +385 1 28 92 549
Fax. +385 1 28 92 549
e-mail: kompostana@eko-flor.hr

 

RC SLAVONIJA (Južna obilaznica BB, Osijek)
Tel. +385 31 58 68 44
+385 31 58 68 50
Fax. +385 31 58 60 83

 

RC Dalmacija (Bilice II 46, Split)
Tel. +385 21 373 742
Fax. +385 21 373 759