Kvaliteta i standardizacija

ISO CERTIFIKATI

Naša tvrtka je dobila certifikate prema normama ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

Bureau Veritas potvrđuje da je proveden audit sustava upravljanja navedene organizacije te je utvrđena sukladnost sa zahtjevima sljedećih normi za sustave upravljanja

ISO 9001:2008 - Više...

Certificiranje je provedeno u svim odjelima s naglaskom na upravljanje kvalitetom u smislu postavljenih i ostvarenih godišnjih i dugoročnih ciljeva, upravljanje procesima rada, funkcioniranje interne organizacije, upravljanje i školovanje kadrova, odnos s partnerima i dobavljačima, a posebice odnos s kupcima.

ISO 14001:2004 - Više...

Dobivenom certifikacijom prema ISO 9001:2000 potvrđujemo svoju već postojeću spremnost udovoljiti najvišim zahtjevima kvalitete usluga prema svojim korisnicima usluga kao i želju za kontinuiranim unapređenjem sustava kvalitete, čime je zadovoljstvo kupaca temeljna odrednica našeg poslovanja.

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Zadovoljstvo kupaca našom uslugom jest bit svih naših aktivnosti. U tome smislu uspostavljen je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem koji upravlja procesima za identifikaciju potreba kupaca i njihovih očekivanja. Sustav je uspostavljen tako da mi koji smo zaposleni u poduzeću razumijemo zahtjeve što ih EKO-FLOR PLUS d.o.o. mora ispuniti kako bi svojim kupcima osigurao visok i konstantan nivo usluge.

Tijekom dosadašnjeg rada tvrtke ustanovili smo da se zakonske odredbe, potrebe i očekivanja vezana za postupanje s otpadom neprekidno mijenjaju. Da bismo odgovorili na nove poslovne izazove i na promjene u okružju, bliska suradnja s našim postojećim i potencijalnim kupcima koristi nam za to da pravodobno smišljamo novu viziju, politiku i ciljeve te da provodimo izmjene održavajući integritet postojećeg sustava.

Zadovoljstvo svih korisnika naših usluga temelj je naše uspješnosti koja se zasniva na osposobljenim i motiviranim zaposlenicima, na znanju stjecanom godinama, na suvremenoj organizaciji, na međusobnoj suradnji i komunikaciji (unutarnjoj i vanjskoj), te na suvremenoj tehnologiji vozila i opreme.

Sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge bile su i biti će sastavnice našeg radnog procesa, ne zaboravljajući pri tome da je očuvanje okoliša dio naše poslovne politike.

EKO-FLOR PLUS d.o.o. je tvrtka:

  • koja poslovnu orijentaciju veže za potrebe i zahtjeve korisnika usluge
  • koja se prilagođava suvremenoj tehnologiji kako bi ispunila zahtjeve korisnika
  • koja se organizira na suvremeni način kako bi mogla djelovati konkurentno na svim tržištima
  • koja u svim svojim aktivnostima vodi računa o zaštiti i očuvanju okoliša