Narudžba odvoza (samo za pravne osobe)


*
Obavezan unos podataka

Napomena: U slučaju potrebe za narudžbom odvoza za više vrsta otpada, potrebno je za svaku vrstu otpada izraditi zasebnu narudžbu odvoza.


OIB (molimo upisati OIB partnera):*
NAZIV TVRTKE (molimo upisati naziv tvrtke partnera):*
ADRESA LOKACIJE SA KOJE SE ODVOZI OTPAD (molimo upisati ulicu i broj, poštanski broj i mjesto lokacije sa koje se odvozi otpad):*
IME I PREZIME KONTAKT OSOBE NA LOKACIJI (molimo upisati ime i prezime kontakt osobe na lokaciji):*
KONTAKT TELEFON OSOBE NA LOKACIJI (molimo upisati kontakt telefon osobe na lokaciji):*
MAIL ADRESA KONTAKT OSOBE NA LOKACIJI (molimo upisati točnu mail adresu kontakt osobe na lokaciji):*
KLJUČNI BROJ OTPADA (molimo upisati ključni broj otpada za koji se naručuje odvoz):*
VRSTA OTPADA (OPIS) (molimo upisati vrstu/opis otpada za koji se naručuje odvoz):*
FIZIKALNO SVOJSTVO (molimo odabrati fizikalno svojstvo otpada za koji se naručuje odvoz):*
PROCIJENJENA KOLIČINA OTPADA U KG (molimo upisati procijenjenu količinu otpada u kg za koji se naručuje odvoz):*
VRSTA SPREMNIKA (molimo odabrati vrstu spremnika u kojem se nalazi otpad):*
BROJ SPREMNIKA NA LOKACIJI (molimo upisati broj spremnika za koje se naručuje pražnjenje):*
NAPOMENA (molimo upisati dodatne napomene za dispečera):
KONTROLNI TEKST:

Napomena:

Narudžbe odvoza zaprimljene do 12,00h radnim danom od ponedjeljka do petka, rješavamo u roku od maximalno dva radna dana.
Narudžbe odvoza zaprimljene poslije 12,00h radnim danom od ponedjeljka do petka, rješavamo u roku od maximalno tri radna dana.